Al Govern Català li sobren 12 milions d’euros!!!! (…+vergonya)


Segons que hem llegit a vilaweb, sembla ser que l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya no sap què fer de 12 milions d’euros i ha pensat de pagar llicències a Microsoft per continuar fent servir els seus programes tancats i de pagament a més de 16000 ordinadors.

La cosa és molt greu i sembla estar en la línia que segueixen la UPC, l’ajuntament de Barcelona i d’altres organismes públics, que podent fer servir programari de codi obert i gratuït, desenvolupat per gent d’aquí, s’estima més pagar llicències de programari privatiu, de codi tancat i de pagament, que a més no garanteix un millor funcionament.

NO ‘NEM BÉ!

  1. No hi ha Comentaris
(No serà publicat)