Mapa d’ubuntaires en català


A partir del que vam llegir aquí, i gràcies a la gran capacitat de treball del papapep s’ha ampliat la gent que sortim al mapa d’ubuntaires. Això que en principi només seria un aspecte més aviat social, pot servir per saber d’una banda que no estem sols al món, i d’una altra per poder organitzar-nos millor. Podeu veure-ho ací:

  1. No hi ha Comentaris
(No serà publicat)