Netbook d’Educació: actualització de dades


Aquesta setmana s’han fet públics detalls respecte al netbook que faran servir els alumnes de secundària, promogut pel Departament d’Educació.

Respecte al que comentàvem en un apunt anterior, val a dir que el maquinari es manté igual, no així el programari, que ja no inclou cap referència explícita a cap suite ofimàtica privativa ni de pagament… al menys ja és alguna cosa. Igualment s’ha fet públic el llistat d’ordinadors homologats així com el procés de compra i finançament i les empreses distribuïdores de l’ordinador a l’alumnat.

De tot plegat, l’única cosa que ha millorat és la referent al programari, que encara inclou un SO de codi tancat, privatiu i de pagament, però si més no, només fa referència explícita a l’OpenOffice.org com a suite ofimàtica… o  a d’altres compatibles; plantejament més obert que el contrari que s’havia mantingut fins ara.

A veure si és un primer pas cap al programari lliure de debò.

 1. #1 per Paco Rivière el 20 Desembre 2009 - 12:38

  – Les Administracions Públiques utilitzaran les tecnologies de la informació en les seves relacions amb la resta d’ administracions i amb els ciutadans i ciutadanes, evitant que se’ls discrimini per raó de la seva elecció tecnològica (Article 41)
  – El dret de les persones a: “elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las administraciones públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.” (art 6.2. j)
  – “las administraciones públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.” (art 4. i)
  – La definició d’estàndars oberts: “Estándar abierto: aquel que reúna las siguientes condiciones:
  .Sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso.
  . Su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.”

  http://lourdesmunozsantamaria.blogspot.com/2007/06/llei-daccs-electrnic-als-serveis.html

  ??

 2. #2 per SiscoGarcia el 20 Desembre 2009 - 13:01

  Ja veus, paper mullat :(

  Suposo que sempre podran agafar-se al punt que diu que hi ha programari que és d’ús generalitzat… ni que sigui vulnerant llicències o a uns costs superiors al socialment raonable.

(No serà publicat)